Waterbeheer
Waterbeheer
 :: 
Installatie ontwerp & engineering

Van der Wal beschikt over de kennis en praktijkervaring om de wensen van de klant te vertalen in een passend technisch ontwerp. Daarbij worden de investerings- en exploitatiekosten als uitgangspunt genomen.

Voor de benodigde werktuigbouwkundige berekeningen maken wij gebruik van BINK software. Hiermee kunnen we alle werktuigbouwkundige installaties in kaart brengen en berekenen volgens de vigerende normering. Hierdoor worden in de praktijk veel voorkomende installatiefouten al in het ontwerpstadium voorkomen. Deze berekeningssoftware leent zich ook uitstekend voor een second opinion op het ontwerp van uw nieuwe of bestaande installatie.

© 2013 VAN DER WAL GROEP