Waterbeheer
Waterbeheer
 :: 
Risicoanalyse Legionella

Het risico van besmetting van een tapwaterinstallatie met legionella is altijd en overal aanwezig. Daarom verplicht het Ministerie van VROM eigenaren van gebouwen een risicoanalyse te laten uitvoeren van de aanwezige drinkwaterinstallaties. In het nieuwe Waterleidingbesluit, ingevoerd medio 2011 is vastgesteld dat risicoanalyses voor Legionella alleen nog mogen worden verricht door adviesbureaus die volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd.

Van der Wal beschikt uiteraard over de specialistische kennis en certificering (BRL 6010) die nodig is voor de uitvoering van deze risicoanalyse. Onze risicoanalyse geeft een beeld van de staat van onderhoud van uw tapwater-installatie in relatie tot de legionellawetgeving. De rapportage vanuit deze analyse omvat ook de technische aanpassingen die mogelijk nodig zijn om tot een legionella veilige installatie te komen.

Uitgangspunt is hierbij tevens het voorkomen van mogelijk dure (structurele) beheermaatregelen. Na uitvoering van de voorgeschreven technische maatregelen wordt een beheersplan opgemaakt. Het beheersplan omvat de uit te voeren controle en beheermaatregelen ten behoeve van de tapwater-installatie en een logboek.

 

 

© 2013 VAN DER WAL GROEP