Waterbeheer
Waterbeheer
 :: 
Verhelpen besmetting legionella

Wanneer een verhoogde concentratie van legionellabacteriën wordt geconstateerd in uw drinkwaterinstallatie, is een planmatige aanpak van het probleem een vereiste. Hier kunnen wij u in ondersteunen. Allereerst met het inzetten van noodvoorzieningen zodat de bedrijfsvoering en de gezondheid van uw medewerkers niet in gevaar komt.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw installatie zo snel mogelijk wordt gedesinfecteerd (chemisch of thermisch). De omvang en methodiek van de uit te voeren desinfecterende maatregelen, worden bepaald naar gelang de aard en de locatie van de besmetting. Na het reinigen van de drinkwaterinstallatie worden er door ons watermonsters genomen en de mogelijke oorzaak van de besmetting opgespoord.

Door het aanpassen van de installatie, of advisering omtrent extra beheermaatregelen, wordt de kans op herhaling geminimaliseerd. Bij dit alles spelen wij een coördinerende en ondersteunende rol, waardoor alle fases van dit proces adequaat en in goed overleg met u worden doorlopen.

© 2013 VAN DER WAL GROEP