Groep
Groep
 :: 
Kwaliteit

Onze kwaliteitsdoelstelling zien wij als een integraal onderdeel voor het realiseren van de bedrijfseconomische doelstelling. Wij streven naar maximale kwaliteit waarbij een laag energieverbruik en lage exploitatiekosten voorop staan.

De Van der Wal Groep streeft er continu naar om het kwaliteitsniveau van de gehele Groep te verhogen. Onze gemotiveerde en betrokken medewerkers werken actief mee aan de opzet en uitvoering van het kwaliteitssysteem. Dit is zowel een individuele als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het kwaliteitssysteem is tevens gericht op goede arbeidsomstandigheden. Hierdoor worden de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers en onze klanten zoveel mogelijk gewaarborgd. Daarnaast is zorg voor het milieu een belangrijk aandachtspunt van ons ondernemingsbeleid. Het VGM-beleid is dan ook een wezenlijk onderdeel van het totale beleid.

De gehele organisatie van de bedrijven is opgezet volgens de BRL 6000-norm (zie ook www.qbisnl.nl, www.sterkin.nl en www.kvinl.nl). Wij beschikken over de volgende (deel)certificaten:

 • BRL 6000-04, ontwerp & aanleg gasinstallaties < 130 KW individuele woningen
 • BRL 6000-05, ontwerp & aanleg gasinstallaties  > 130 KW anders dan individuele woningen
 • BRL 6000-07, ontwerp & aanleg waterinstallaties individuele woningen
 • BRL 6000-08, ontwerp & aanleg waterinstallaties  van bouwwerken anders dan woningen
 • BRL 6000-100+200, certificaat f-gassen voor ondernemingen en personen (voorheen STEK)
 • VCA*, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers
 • Sterkin, REW 2008 Watertechnisch Installateur 2016
 • Sterkin, REG 2008 Gastechnisch Installateur 2016
 • IBER 2014, erkend inspectiebedrijf t.b.v. veiligheidskeuring gas- en waterinstallaties voor het jaar 2016

 

In voorbereiding certificering medio november 2017: 

 • BRL 6000-08c beheer & onderhoud van waterinstallaties anders dan woningen

 

In voorbereiding certificering medio februari 2018:

 • BRL 6000-21  ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales (warmtepompen) van bodemenergiesystemen van  individuele  woningen en utiliteitsgebouwen

 

© 2013 VAN DER WAL GROEP