Groep
Groep
 :: 
Leerbedrijf

In deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen en de steeds hoger wordende kwaliteitseisen die aan vakmensen worden gesteld, is bestaande kennis al snel verouderd. Voor de Van derWal Groep is het up-to-date houden van kennis en vakmanschap noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

De ervaring leert ook dat het bieden van goede opleidingsmogelijkheden resulteert in gemotiveerde vakmensen die trots zijn op hun bedrijf. Zo blijft de specifieke kennis, vakmanschap en ervaring binnen het bedrijf en wordt de continuïteit op de langere termijn gewaarborgd.

Als leerbedrijf zijn wij tevens bereid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor jonge mensen die zich verder willen ontwikkelen in de installatietechniek. Het stelt ons in staat om de eindtermen via beroepspraktijkvorming te realiseren. Voor de begeleiding is binnen de Van derWal Groep een deskundig praktijkopleider aangewezen. Deze beschikt over de benodigde coaching- en beoordelingscompetenties om de leerlingen intern te begeleiden.

Als erkend leerbedrijf laten we zien dat wij de kwaliteit van het vakmanschap nu en in de toekomst willen stimuleren en garanderen.

© 2013 VAN DER WAL GROEP