Groep
Groep
 :: 
MVO

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van ons bedrijfsbeleid. Een groeiend deel van onze omzet realiseren wij met de engineering, realisatie en exploitatie van duurzame technieken. Maar ook met systemen als opslag van warmte en koude in de bodem, gecombineerd met een warmtepomp en met een energiebesparingtrajecten voor bestaande gebouwen. Voor onze opdrachtgevers levert dat niet alleen energiebesparingen op, maar ook forse kostenbesparingen.

Wij maken ook gebruik van groene stroom en verbruiken steeds minder papier door automatisering van interne bedrijfsprocessen. De afvalstoffen worden strikt gescheiden aangeboden aan de afvalverwerker. Het bedrijfspand wordt als een van de eerste kantoorpanden in Nederland gekoeld met leidingwater, wat een energiebesparing van 80% oplevert ten opzichte van traditionele koeloplossingen. Zo geven we ook intern veel aandacht aan ons streven naar duurzaamheid.

Als erkend leerbedrijf bieden wij op regelmatige basis stagetrajecten aan voor leerlingen van VMBO scholen uit de omtrek. Hierbij wordt gekeken naar de intrinsieke capaciteiten van de jongeren, om hen zo positief mogelijk te stimuleren. Ook bieden wij stageplekken aan voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs in het kader van korte ‘snuffelstages’. Daarnaast hebben wij de zorg voor onze eigen medewerkers. Zij zijn ons belangrijkste werkkapitaal. Wij bieden hen een veilige werkomgeving aan, waar zij hun taken op een verantwoorde en een gezonde manier kunnen uitoefenen. Om dit te realiseren investeren wij veel in kennis en vaardigheden voor onze mensen. Ons gevarieerde personeelsbestand zorgt voor een flexibel, open en gedifferentieerd bedrijf.

De wens van de directie van de Van der Wal Groep, om op een gestructureerde wijze vorm te geven aan het ondersteunen van (lokale) initiatieven en goede doelen heeft medio 2007 geresulteerd in de oprichting van de Stichting Cornelis Cornelisz Fonds. Aan dit fonds is door de belastingdienst de ‘ANBI status’ verleend. Jaarlijks wordt een percentage van de gerealiseerde bedrijfswinst van de Van der Wal Groep aan dit fonds geschonken. Een onafhankelijk bestuur beoordeelt de ingekomen aanvragen op maatschappelijke relevantie. Deze donaties, waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangt, ondersteunen onze maatschappelijke betrokkenheid.

Klik voor meer informatie op beleidsplan Stichting Cornelis Cornelisz-fonds , het uittreksel van de Kamer van Koophandel CC fonds en het financieel verslag van het afgelopen jaar .

© 2013 VAN DER WAL GROEP