Installatietechniek
Installatietechniek
 :: 
Duurzame oplossingen

Duurzame energie staat voor schone en altijd aanwezige energie. Vanwege de toekomstige schaarste aan fossiele brandstoffen en de nadelige effecten die ontstaan tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen, is energie besparen een onderdeel van ons dagelijks bewustzijn. Duurzame energie wil zeggen dat een groot deel van de energie wordt verkregen uit natuurlijke bronnen, waaronder de zon, water, lucht en de bodem. Daarnaast speelt hergebruik (denk aan warmteterugwinning uit ventilatielucht) een belangrijke rol.

Onze denkwijze op duurzame installaties is:

  • het aanbieden van systemen die bij installatie en gebruik ons milieu zo min mogelijk belasten.
  • een reële terugverdientijd van duurzame installaties ten opzichte van conventionele systemen.
  • uitgaan van de bouwkundige uitgangspunten van het gebouw. De bouwfysica (zonintrede, isolatiegraad) bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden bij duurzame installaties.

Bij R. van der Wal Installatietechniek vindt u een breed pakket aan duurzame oplossingen (warmtepompen, zonneboilers en PV-panelen). Ook in bestaande installaties liggen nog voldoende kansen: hierbij kan gedacht worden aan waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties, waarbij besparingen van 10-15% haalbaar zijn. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om duurzame technieken in uw installaties door te voeren.

 

Voor meer informatie zie diverse projecten en concepten.

© 2013 VAN DER WAL GROEP