Installatietechniek
Installatietechniek
 :: 
Referenties :: Duurzame Installaties

Project: Provincie NH Nieuwbouw steunpunt Hoofddorp: dubbele warmtepomp met vrije koeling, zonneboiler,
WTW ventilatie en PV panelen

 

Project:  hoogrenderende luchtbehandeling Parnasiaschool in Santpoort.

Een hoogrenderende luchtbehandeling voorziet de Parnassiaschool in Santpoort van verwarmde en gekoelde verse lucht. De school heeft met deze installatie de Nederlandse primeur.

Er zitten veel kinderen in de lokalen van de Parnassiaschool en daarom wordt het snel warm in de brede school voor interconfessioneel basisonderwijs. De ruimten van het bestaande gebouw worden ook niet goed geventileerd waardoor er veel te veel CO 2 in de binnenlucht zit.

Van der Wal Installatietechniek uit Beverwijk werkte die tekortkomingen weg met een product van Air@work uit Amsterdam. Het systeem draait op de techniek van StatiqCooling. Die wordt tot nog toe vooral gebruikt voor het koelen van utiliteit als datacenters. De leverancier heeft in Doesburg inmiddels ook een kantoorgebouw voorzien van zijn systeem.

De school in Santpoort is de eerste in Nederland waarin het systeem voor het verversen, verwarmen en koelen van lucht wordt geïnstalleerd. De opstelling voor de school wijkt niet wezenlijk af van een opstelling in de utiliteit. Alleen de regeling is wat anders: schoollokalen geventileerd aan de hand van het CO 2 -gehalte wat een sensor meet in de binnenlucht. Zo’n regeling zou wat de leverancier betreft ook van pas kunnen komen in de utiliteit.

Het schoolsysteem koelt verse buitenlucht door middel van water dat indirect verdampt. Bij deze ‘indirecte adiabatische koeling’ komt er geen vocht maar alleen koelte in de verse lucht. Het is een technisch toetje in de vorm van topkoeling die op zomerse dagen kan worden gebruikt. Het maakt de lokalen op een warme dag zeker niet koud maar het kan binnen net voldoende afkoelen om af te zien van een conventionele airco. In de winter warmt het systeem verse buitenlucht op door middel van een warmtewisselaar. Met al deze voorzieningen ontstaat volgens de leverancier met een minimum aan energie een comfortabel binnenklimaat.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)-project ‘Natuurlijk Koelen, Ontwikkeling van kleine HFK-vrije koelinstallaties’. Dit samenwerkingsproject voor het kleine- en middelgrote bedrijf moet het gebruik bevorderen van natuurlijke koudem iddelen propaan, CO 2,ammoniak en water.

© 2013 VAN DER WAL GROEP