Waterbeheer
Waterbeheer
 :: 
Algemeen

R van der Wal verzorgt het ontwerp, de engineering en het tekenwerk van uiteenlopende WTB-installaties. Dat kan zowel een modificatie van bestaande, als het ontwerp van nieuwe installaties zijn.

Wij doen dat vanuit de klant en zijn verwachtingen, maar ook vanuit onze opgebouwde kennis, en vanuit het toekomstige beheer en onderhoud. Hierdoor worden mogelijke (dure) aanpassingen tijdens de realisatiefase, en (te) hoge exploitatiekosten voorkomen. Kansrijke duurzame technieken worden in het ontwerpstadium ingebracht, om de klant ook op dit gebied keuzemogelijkheden te bieden.

Binnen R van der Wal is in de loop van de jaren een ruime expertise opgebouwd op het gebied van legionellabeheer. Deze kennis wordt dan ook gebruikt in zowel de ontwerp, als de exploitatie en beheerfase van de installaties van de klant.

© 2013 VAN DER WAL GROEP