Nieuws
Nieuws

 

 

mei 2017 VANDERWAL Groep

 


 

Wij  zijn op zoek naar nieuwe collega's

 

Medewerker front-office

 

Calculator-werkvoorbereider W

 

Leidinggevend Installatiemonteur W

 

Installatiemonteur W 

 

Leerling - Installatiemonteur W

 

 

 Kijk voor meer informatie op onze website onder de tab Groep bij vacatures

 


 

februari  2017 VANDERWAL Riooltechniek

februari 2016 VANDERWAL Installatietechniek

Hoe maken wij het verschil?

Onze assistent monteur Joost van Rhee is afgelopen vrijdag uitgeroepen tot de meest getalenteerde en gemotiveerde leerling W-installatie, tijdens de open dagen van het opleidingsbedrijf Installatiewerk Noord-Holland.

                                                       Joost 

R. van der Wal Installatietechniek is er als erkend leerbedrijf trots op dat Joost deel uitmaakt van ons team. Zo maken wij als Van der Wal Groep met onze medewerkers het verschil.    

 

 

februari 2016 VANDERWAL Installatietechniek

 

Waterzijdig inregelen

Waterzijdig inregelen is noodzakelijk voor het goed functioneren van een verwarmingsinstallatie en voorkomt geluids- en comfortklachten. Ook de stijgende energiekosten en de nieuwe warmtewetgeving vormen steeds vaker een motivatie om deze doeltreffende en kostenefficiënte maatregelen toe te passen. Kijk ook eens op onderstaande video voor meer informatie.

https://www.youtube.com/watch?v=02ZUu6LIFYI&feature=player_embedded

Wat zijn de voordelen?

  • Minder klachten
  • Lagere onderhoudskosten
  • Comfortabeler binnenklimaat
  • Lagere energierekening

 

De ervaring leert dat een energiebesparing van tenminste 12% kan worden gerealiseerd. Ook de servicekosten zullen aanzienlijk lager worden, omdat het aantal klachten over kou als gevolg van een onbalans tot het verleden behoren.

De Van der Wal Groep ondersteunt u graag met specialistische kennis over dit onderwerp en beschikbare producten & oplossingen..

 

november 2015 VANDERWAL Installatietechniek

 

Reinigen van ventilatiesystemen

Het is in Nederland al ruim 30 jaar verplicht om in nieuwbouwwoningen een ventilatiesysteem te plaatsen. Het is van belang dat het ventilatiesysteem regelmatig wordt gereinigd om vocht en schimmel in uw woning te vermijden. Wilt u er zeker van zijn dat in uw huis de geventileerde lucht schoon en gezond is, laat dan uw ventilatiesysteem 1x per 5 jaar reinigen.  Daarbij geld nog altijd het aloude spreekwoord “goed gereedschap is het halve werk”. En omdat we niet van half werk houden laten we onze deskundige monteurs met het juiste gereedschap werken. Op de foto de nieuwste afzuig/filterunit specifiek voor de reiniging van (mechanische) ventilatie kanalen.

 

oktober 2015 VANDERWAL Installatietechniek

 

Veiligheidskeuringen gas en water & IBER erkenning

 

Elke dag gebruikt u of uw huurder(s)  gas en/of water in uw woning of utiliteitspand zonder daar misschien verder bij stil te staan. Als eigenaar bent u echter zelf verantwoordelijk voor een veilige woning of bedrijfspand. Daarom is het verstandig om uw gas- en waterinstallatie periodiek te laten inspecteren. Ook inboedelsverzekeraars vragen steeds vaker naar een veiligheidskeuring van uw installatie. R van der Wal Installatietechniek is een IBER erkend inspectiebedrijf voor gas en waterinstallaties onder nummer 80036. IBER Erkend bedrijf staat voor, Regeling voor de erkenning van Elektrotechnische-, gas technische- en/of water technische inspectie bedrijven. De regeling wordt jaarlijks gecontroleerd middels steekproef controles vanuit marktleider Sterkin door een auditerende instelling. Daarmee biedt het  voldoende garantie op kwaliteit van inspecteur, bedrijf en de uitgevoerde inspecties. De door ons uitgevoerde veiligheidsinspecties worden dan ook erkend en geaccepteerd door de verzekeraars.

  

oktober 2014 VANDERWAL Groep

 

In Beverwijk werkt een aantal ondernemers, onder de noemer GreenBiz Beverwijk, samen aan verduurzaming van het eigen bedrijventerrein. Uitgangspunt hierbij is ‘samen sterk, samen duurzaam'. In dit kader wordt ook gewerkt aan vergroening van het wagenpark, ofwel duurzame mobiliteit.

Van der Wal Groep heeft daar zijn eigen invulling aan gegeven door de eerste “ Meijs Motorman” ofwel een elektrische bromfiets aan te schaffen. Een primeur voor Nederland, en bedoeld als duurzaam vervoersmiddel werk - werk verkeer voor ons kantoorpersoneel van de Van der Wal Groep binnen de regio IJmond.

Het unieke design trekt veel aandacht van de medeweggebruikers, maar primair bevordert het gebruik van de motorman de luchtkwaliteit in onze woon- en werkomgeving ten opzichte van vervoer m.b.v het bestaande wagenpark.

Voor meer info zie www.meijsmotorman.com

      

 

 

 

 

 

1 juli 2014 VANDERWAL Installatiechniek

Landelijke primeur

 

De Parnassiaschool in Santpoort heeft dé primeur voor het verversen, opwarmen en koelen van lucht met een innovatieve klimaatunit in een onderwijsgebouw.

De hoge bezettingsgraad van onderwijslokalen leidt tot een hoge interne warmtelast. Door ontoereikende ventilatie is er ook een te hoge concentratie kooldioxide (CO2).

 Verversen, opwarmen én koelen

R. Van der Wal Installatietechniek levert i.s.m. Air@Work hiervoor een unieke totaaloplossing. Met de toepassing van StatiqCooling Technology kan met één HR luchtbehandelingssysteem de lucht ververst, opgewarmd én gekoeld worden. Al eerder werd deze oplossing met veel succes toegepast voor de koeling van datacenters en voor de ventilatie en koeling van utiliteitsgebouwen.

IPC project

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het IPC project “Natuurlijk Koelen, Ontwikkeling van kleine HFK-vrije koelinstallaties” en zal gedurende de projectduur uitgebreid worden gevolgd en geëvalueerd.

 Zeer energiezuinig en comfortabel

Het systeem is door toepassing van water als koelmiddel, absoluut niet schadelijk voor het milieu. Het innovatieve luchtbehandelingssysteem zorgt in de winter voor de opwarming van de verse buitenlucht door warmte terugwinning en in de zomer voor de koeling van de verse buitenlucht door indirecte verdamping van water. Dit gecombineerd met een vraag gestuurde CO2 en temperatuur regeling, zorgt voor een zeer laag energieverbruik en een comfortabel binnenklimaat.

 Wilt u meer weten over de techniek van de indirect adiabatische koeloplossing voor datacenters, computerruimtes en utiliteit & onderwijsgebouwen?  Neem contact op met R. van der Wal Installatietechniek 0251-248518

 

http://airatwork.com/klimaatbeheersing/referenties/

 

mei 2014 VANDERWAL Groep

 Om innovaties door bedrijven te bevorderen, gebruikt de Rijksoverheid fiscale prikkels. Zo kunnen bedrijven dankzij de WBSO-regeling hun loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. In het verlengde van het project 'Natuurlijk koelen, ontwikkelen van kleine HFK-vrije installaties' is ook een WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkeling) aanvraag gedaan. Dit om de pilot 'Natuurlijk koelen’ uit te breiden met de opzet van een aantal ventilatieconcepten op het gebied van verdringingsventilatie, inmiddels is ook deze aanvraag gehonoreerd.

 

december 2013 VANDERWAL Groep 

Aan de Van der Wal Groep i.s.m. Statiq Cooling, is een Innovatie Prestatie Contract (IPC) toegekend met een looptijd van 1-09-2013 t/m 20-09-2015. Het innovatieproject 'Natuurlijk koelen, ontwikkelen van kleine HFK-vrije installaties' is subsidiabel bevonden door Agentschap. NL als nummer 2 op het totaal van 72 aanvragen.

Uiteindelijk zijn er landelijk slechts 7 aanvragen gehonoreerd. Op het criterium mate van innovatie, is de aanvraag beoordeeld als “boven gemiddeld”. De Van der Wal Groep is er trots op, als enige MKB onderneming, te behoren die 7 uitverkoren aanvragen. 

 

 4 september 2013 VANDERWAL Advies en Detachering

Overgangsregeling Fysische technieken bij legionella beheer

Op 4 september 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu duidelijk gemaakt hoe een aantal knelpunten bij de toepassing van koper-zilver ionisatie en/of fotochemische technieken worden opgelost.

 Het drinkwaterbesluit wordt gewijzigd. De certificeringsplicht van alternatieve technieken wordt vastgelegd in een overgangsregeling.

Vanaf 4 september 2013 mogen niet gecertificeerde systemen niet meer geplaatst worden. Leveranciers die de opdracht tot certificering voor 4 september hebben verstrekt, moeten uiterlijk op 1 juli 2014 hun certificering behaalt hebben.

  • Gecertificeerde leveranciers kunnen systemen blijven plaatsen.
  • Leveranciers zonder certificaat mogen geen systemen plaatsen.
  • Voor reeds geplaatste systemen moet voor 4 september 2013 de certificering in aanvraag zijn.

 

15 juli 2013 VANDERWAL Groep

EU F-gassen besluit koelinstallaties, airconditioning en warmtepompen

Op 19 juni heeft de milieucommissie van het Europees Parlement gestemd over de F-gassen. F-gassen zijn de nieuwe generatie koudmiddelen die sinds de ca. 1998 op de markt zijn. De gassen dragen, bij lekkage, sterk bij aan het broeikaseffect. Vraag bewust bij vervanging van koelinstallaties naar offertes met natuurlijke koudemiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze download  EU F-gassen op onze website.

 

1 juli 2013 VANDERWAL Riooltechniek

Deze week is de nieuwe VANDERWAL Riooltechniek auto in gebruik genomen. Het nieuwe logo geeft de nieuwe auto een frisse en eigentijdse uitstraling. De Rioolservice is 24/7 te bereiken.

 1 maart 2013 VANDERWAL Groep

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, en herstel van woningen in de bestaande bouw, is verlaagd van 21% naar 6%. Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. De maatregel is onderdeel van het woningmarktakkoord. De verlaging is ingegaan per 1 maart 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

27 februari 2013 VANDERWAL Groep

De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan zo snel, dat het soms best lastig is om bij te houden. Voor ons is het echter een must om onze kennis permanent op peil te houden. Wij willen deze kennis verbreden, en graag delen met onze relaties.  Om deze reden is er op 27 februari 2013 i.s.m. het kenniscentrum ISSO een "in company cursus Legionellapreventie & het Drinkwaterbesluit" gegeven voor onze relaties, in ons eigen opleidingslokaal op het Gooiland 10a Beverwijk.

1 december 2012 VANDERWAL Installatietechniek

Deze week is de eerste van de 2 nieuwe bestelde bedrijfsauto's van VANDERWAL Installatietechniek in gebruik genomen. Het nieuwe logo en de gewijzigde kleur (wit in plaats van het vertrouwde geel) geven de nieuwe auto een frisse en eigentijdse uitstraling. Gekozen is voor de bedrijfsauto van het jaar 2011, de Renault Traffic, op basis van duurzaamheid - de kilometerkostprijs - de functionaliteit en de kwaliteit van de import & dealerorganisatie. De auto's worden geleverd en onderhouden door Zonneveld Trucks uit Beverwijk.

 

1 december 2012 Webportal VANDERWAL Advies en Detachering

Vanaf vandaag is onze webportal volledig operationeel, een extra service die wij geheel kosteloos aanbieden aan onze klanten. Op deze wijze kan de klant real time op al zijn lokaties bijvoorbeeld beschikken over zijn eigen installatietekeningen ( (maar ook keuringsrapporten, stookanalyses, onderhoudsrapporten oid) in elk gewenst bestandsformaat. De betrokken lokatie medewerkers van de klant kunnen de informatie inzien en downloaden. Autorisaties voor toegang kunnen per informatieonderdeel worden toegekent, en desgewenst ontvangt de gebruiker een mail indien er nieuwe/gewijzigde informatie op de webportal is gezet.

 

29 november 2012 BIM 3D VANDERWAL Advies en Detachering

Met ingang van Q1 2013 zijn wij BIM proof met onze programmatuur van Stabicad, zodat wij ook op het gebied van installatietekeningen klaar zijn voor de toekomst.

 

15 november 2012 Groene stroom VANDERWAL Groep

Vanaf 1 november maken wij gebruik van Groene stroom van GP Groot, afkomstig van de biomassacentrale van de Huisvuilcentrale in Alkmaar. Hier wordt 100% groene stroom opgewekt uit afval. Opnieuw een stap in de richting van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Wij ontvangen groene stroom opgewekt uit ons eigen afval, wat op een milieuverantwoorde manier is ingezameld en verwerkt.

 

X

© 2013 VAN DER WAL GROEP